Sadaka Vermenin Faziletleri

Sadaka vermek şüphesiz ki hem İslam dininde, hem de insan olmanın en önemli ve faziletli kurallarından biridir. İnsan olmak, fakir, aç ve zor durumda olan diğer insanları düşünmek, elinde imkanlarının el verdiği müddetçe onlara yardım etmeyi gerektirir. Dinimizde de sadaka vermenin önemi üzerinde fazlaca durulmuş ve sadaka vermenin faziletleri sıkça anlatılmıştır.

Sadaka, maddi ve manevi her türlü yardımın, gösteriş gibi başka amaçlar gütmeden yalnızca Allah rızası için yapılması şeklinde tanımlanabilir. Az ya da çok fark etmeden yalnızca Allah rızası için usulüne uygun şekilde verilen sadakanın Allah katında insanları günahlarından arındıran en güzel davranışlardan biri olduğu hadis ve ayetlerde çokça vurgulanmıştır.  Öyle ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır: ” Bir hurma tanesi bile olsa sadaka verin. Çünkü o, az bile olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder.”

Sadaka Vermenin Önemi

Sadaka, günahlarımızdan kurtulmak, Allah’ın rızasını kazanmak, dünyada ve ahirette mutluluğu elde edebilmenin en etkili yollarından biridir. Sadaka sayesinde dünya hayatında insanlar arasındaki yardımlaşma, sevgi ve muhabbet gibi ilişkiler güçlenirken, ahiret hayatında sadaka sayesinde cehennem azabından korunulacağı defalarca dile getirilmiştir.

Buna Hadid Suresi’nin 18. ayeti örnek verilebilir. Bu ayet: “Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır.” şeklindedir. Görüldüğü üzere sadaka vermek, adeta cehennem ateşini söndüren, Allah’ın merhamet ve sevgisine vesile olan, dünya hayatını mutlu hale getirirken ahiret hayatını da güzelleştiren, en önemli ibadetlerden biridir.

Sadaka Kimlere Verilmelidir?

Sadaka vermek konusunda insanların en çok aklına takılan soruların başında, sadakayı kimlere vermeleri gerektiği sorusu gelir. Bu soruya, peygamber efendimize yöneltilen soru sonrasında nazil olan ayetten cevap bulunur. Zengin ve yaşlı “Amr b Cumuh” Peygamberimize “Kimlerden ve neylerden sadaka verelim” diye sormuştur. Bundan sonra nazil olan ayette ” Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Harcayacağınız her türlü mal, ana baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar için olmalıdır. Şüphesiz ki Allah, yapacağınız her iyiliği bilir.” buyrulmaktadır.

Buradan da anlaşılacağı gibi sadaka verme hususunda öncelikli olan anne ve babadır. Daha sonra ihtiyaç sahibi akrabalar gözetilmeli, daha sonra ayetteki önem sırasına göre ihtiyaç sahiplerine sadaka verilmelidir.

 Sadaka Vermenin Faydaları

Sadaka vermenin faydaları, saymakla bitmez desek yeridir. Yine de sıralamak gerekirse, başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:

  • Sadaka vermek Hadis-i şerifte buyrulduğu üzere “Sadaka kabir azabından korur ve kıyamette sahibini himayesi altına alır.”
  • Hadis-i şerifte “Yarım hurma da olsa sadaka vererek Cehennem ateşinden korunun” buyrulmuş, sadaka vermenin kişiyi cehennemden kurtararak, cennete girmesine vesile olduğunu ve derecesini yükselttiğini belirtmiştir.
  • Sadaka vermenin kişinin sevabını arttırdığı “Malını, Allah yolunda harcayanın sevabı, 700 misline kadar artar.” Hadisi-i şerifinde bildirilmiştir.
  • Sadaka vermek, sırattan kolay geçmeye vesiledir.
  • Hesap anında malın hesabını vermeyi kolaylaştırır.
  • Hastalıkları önler, üzüntü ve sıkıntıları azaltır.
  • Sadaka verenin rızkı bereketlenir.
  • Ömrü uzatır. (bereketlendirir)

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar