Son Başlıklar

Tag Archives

T.C. İNK. TAR. ATA. 1- 2019 2.Dönem Soru ve Cevaplar

by on 16 Mart 2019 0
Mustafa Kemal Atatürk harp okulueğitimini aşağıdaki şehirlerdenhangisinde tamamlamıştır?A) Selânik B) İstanbulC) Manastır D) Sofya Mustafa Kemal’in askerlik görevisırasında Şam’da kurduğu cemiyetaşağıdakilerden hangisidir?A) Vatan ve Hürriyet CemiyetiB) İttihat ve Terakki CemiyetiC) Milli Kongre CemiyetiD) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Aşağıdakilerden hangisi I. BalkanSavaşı’nda Osmanlı Devleti’nekarşı savaşan devletlerden birideğildir?A) Yunanistan B) BulgaristanC) Romanya D) Karadağ Aşağıdakilerden hangisi I.... Devamı