Son Başlıklar
  • Home
  • Hz. Ebu Bekir R.a

Tag Archives

18 Bin Alemin Peygamberi Hz. Muhammed S.A.V Hayatı

by on 17 Haziran 2009 0
Peygamberimizin Mübârek Ecdâdı:Peygamberimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz.İsmâil’in sülâlesinden olan Adnân’a kadar babası Ab-dullah tarafından dedeleri şöyledir:Hz. Muhammed (s.a.v.), Abdullah, Abdülmutta-lib, Hâşim, Abdimenâf, Kusay, Kilâb, Mürre, Ka’b,Lüey, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme,Müdrike, İlyas, Mudar, Nizâr, Me’ad ve Adnân haz-retleridir.Peygamberimizin annesi Amine tarafından dedeleri:Hz. Muhammed (s.a.v.), Âmine, Vehb, Abdi-menâf, Zühre, Kilâb hazretleridir.Peygamberlerin her hususta... Devamı