Tag Archives

54 Farzın Anlamı Nedir ?

by on 12 Mart 2021 0
1- Allâhu Teâlâ’yı bir bilip zikretmek,2- Helâl kazanılmış temiz elbise giymek,3- Abdest almak,4- Beş vakit namaz kılmak,5- Cünüplükten gusletmek,6- Rızık için Allâh’a tevekkül (itimad) etmek,7- Helâlinden yeyip, içmek,8- Allâh’ın taksîmine kanâat etmek,9- Tevekkül etmek,10- Kazâya (yani Allâh’ın hükmüne) râzı olmak,11- Nîmete karşılık şükretmek,12- Belaya sabretmek,13- Günahlara tevbe etmek,14- İbâdetleri ihlâs ile yapmak,15- Şeytânı düşman... Devamı

32 Farzın Anlamı Nedir ?

by on 11 Mart 2021 0
32 farz nedir ?, 32 farz ne demektir ? Her müslümanın bilmesi gereken bu önemli farzlar nelerdir ? 32 farz, 6 kısıma ayrılmaktadır. İmanın şartları : 6İslam’ın şartları : 5Guslün farzları : 3Abdestin farzları : 4Teyemmümün farzları : 2Namazın farzları : 12 İmanın Şartları1- Allah azze ve celle’ye iman etmek2- Meleklerine inanmak3- Kitaplarına inanmak4-... Devamı

Kader Ve Kazaya İman Ne Demektir ?

by on 21 Haziran 2009 0
Îmânın altıncı şartı kadere inanmaktır.Kader ve kazâ meselesi bazan zor anlaşıldığından,kolay kavrayabilmek için, önce insandaki irâde-icüz’iyye’yi îzâh edelim.İRÂDE-İ CÜZ’İYYEİrâde-i cüz’iyye, Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği sı-nırlı bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyetipek büyüktür. Zîrâ insan, irâdesini hayra sarf ederseMevlâ hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır. Bu itibarlainsan, cenneti de, cehennemi de bu irâde ile... Devamı