Son Başlıklar
  • Home
  • kaza ve kadere inanmak

Tag Archives

Kader Ve Kazaya İman Ne Demektir ?

by on 21 Haziran 2009 0
Îmânın altıncı şartı kadere inanmaktır.Kader ve kazâ meselesi bazan zor anlaşıldığından,kolay kavrayabilmek için, önce insandaki irâde-icüz’iyye’yi îzâh edelim.İRÂDE-İ CÜZ’İYYEİrâde-i cüz’iyye, Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği sı-nırlı bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyetipek büyüktür. Zîrâ insan, irâdesini hayra sarf ederseMevlâ hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır. Bu itibarlainsan, cenneti de, cehennemi de bu irâde ile... Devamı