Son Başlıklar

Tag Archives

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Soru Ve Cevap

by on 19 Mart 2019 0
İslam medeniyetinde bilimsel sürecibaşlatan ilmî çalışmalar öncelikle vahiyle oluşmaya başlamıştır.Sünnetin de ilmi, bilgiyi ve öğrenmeyiteşvik etmesi, Müslümanların baştadinî ilimler olmak üzere faydalı olanher türlü bilgiye yönelmelerine vesileolmuştur.Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Müslümanların ilimde insanlığaöncülük ettiklerineB) Müslümanların diğer ilimler ile deilgilendiğineC) Kur’an’da ilim ile ilgili ayetler bulunduğunaD) Hz. Peygamber’in ilmi teşvik ettiğine İslam dünyası, aşağıdaki... Devamı

T.C. İNK. TAR. ATA. 2- 2019 3.Dönem Soru ve Cevaplar

by on 16 Mart 2019 0
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk-Yunanilişkilerinde belirleyici olan iki anasorun hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?A) Nüfus mübadelesi ve PatrikhaneB) Dış Borçlar ve Nüfus mübadelesiC) Yabancı okullar ve Dış borçlarD) Patrikhane ve Yabancı okullar Aşağıdakilerden hangisi BalkanAntantı’nı imzalayan ülkelerdenbiri değildir?A) Türkiye B) YunanistanC) Romanya D) Rusya Türkiye, Hatay Sorunu ’nu aşağıdaki ülkelerden hangisi ile yaşamıştır?A)... Devamı