Monthly Archives: Mart 2019

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Soru Ve Cevap

by on 19 Mart 2019 0
İslam medeniyetinde bilimsel sürecibaşlatan ilmî çalışmalar öncelikle vahiyle oluşmaya başlamıştır.Sünnetin de ilmi, bilgiyi ve öğrenmeyiteşvik etmesi, Müslümanların baştadinî ilimler olmak üzere faydalı olanher türlü bilgiye yönelmelerine vesileolmuştur.Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A) Müslümanların ilimde insanlığaöncülük ettiklerineB) Müslümanların diğer ilimler ile deilgilendiğineC) Kur’an’da ilim ile ilgili ayetler bulunduğunaD) Hz. Peygamber’in ilmi teşvik ettiğine İslam dünyası, aşağıdaki... Devamı

T.C. İNK. TAR. ATA. 2- 2019 3.Dönem Soru ve Cevaplar

by on 16 Mart 2019 0
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk-Yunanilişkilerinde belirleyici olan iki anasorun hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?A) Nüfus mübadelesi ve PatrikhaneB) Dış Borçlar ve Nüfus mübadelesiC) Yabancı okullar ve Dış borçlarD) Patrikhane ve Yabancı okullar Aşağıdakilerden hangisi BalkanAntantı’nı imzalayan ülkelerdenbiri değildir?A) Türkiye B) YunanistanC) Romanya D) Rusya Türkiye, Hatay Sorunu ’nu aşağıdaki ülkelerden hangisi ile yaşamıştır?A)... Devamı

T.C. İNK. TAR. ATA. 1- 2019 2.Dönem Soru ve Cevaplar

by on 16 Mart 2019 0
Mustafa Kemal Atatürk harp okulueğitimini aşağıdaki şehirlerdenhangisinde tamamlamıştır?A) Selânik B) İstanbulC) Manastır D) Sofya Mustafa Kemal’in askerlik görevisırasında Şam’da kurduğu cemiyetaşağıdakilerden hangisidir?A) Vatan ve Hürriyet CemiyetiB) İttihat ve Terakki CemiyetiC) Milli Kongre CemiyetiD) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Aşağıdakilerden hangisi I. BalkanSavaşı’nda Osmanlı Devleti’nekarşı savaşan devletlerden birideğildir?A) Yunanistan B) BulgaristanC) Romanya D) Karadağ Aşağıdakilerden hangisi I.... Devamı

Tarih 1 Dersi 2019 – Soru ve Cevaplar

by on 15 Mart 2019 0
 1. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını yer zaman göstererek, belgelere dayanarak, tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarih B) Coğrafya C) Joeoloji D) Toponomi  2. Tarihteki tüm takvimlerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş veya ay yılını esas almışlardır. B) Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak almışlardır.... Devamı