1. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını yer zaman göstererek, belgelere dayanarak, tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarih
 • B) Coğrafya
 • C) Joeoloji
 • D) Toponomi

 2. Tarihteki tüm takvimlerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Güneş veya ay yılını esas almışlardır.
 • B) Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak almışlardır.
 • C) Bir yıl, 365 gün 6 saat olarak hesaplanmıştır.
 • D) Kökeni Çinlilere dayanmaktadır.

3. Milattan sonra 2018 tarihinin yüzyıl karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) XX. yüzyıl
 • B) XXI. yüzyıl
 • C) X. yüzyıl
 • D) XIX. yüzyıl

4. Bir tarihçi resmi belgelerdeki mühür,arma ve özel işaretlerin verilerini oluşturmak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?

 • A) Antropoloji
 • B) Papiroloji
 • C) Metroloji
 • D) Heraldik

5. Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içine girmez?

 • A) Malazgirt Meydan Savaşı
 • B) Orta Asya Türk Göçleri
 • C) Suyun buharlaşması
 • D) Yazının icadı

6. Anadolu’nun buzul çağından sona ermesine paralel olarak iklim değerlerinin günümüz koşullarına ulaştığı ve topraklarının tarıma elverişli hale geldiği tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Paleolitik Çağ
 • B) Kalkolitik Çağ
 • C) Mezolitik Çağ
 • D) Tunç Çağı

7. Anadolu’da, madeni tanıyan ve kullanan ilk topluluğun yaşadığı merkez aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çayönü
 • B) Çatalhöyük
 • C) Göbeklitepe
 • D) Malatya Aslantepe

8. İlk Çağ’da şekil ve sembollerden oluşan çivi yazısını icat eden uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mısır
 • B) Pers
 • C) Hitit
 • D) Sümer

9. Sümerler Ziggurat adını verdikleri yapıların en tepesini, gökyüzünü gözetlemek için kullanmışlardır.Bu durum aşağıdaki bilim dallarından hangisinde gelişme sağlamıştır?

 • A) Tıp
 • B) Biyoloji
 • C) Astronomi
 • D) Kimya

10. Anadolu’nun güney doğusundan Mezopotamya’ya kadar olan bölgenin Bereketli Hilal olarak adlandırılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Maden yataklarının bulunması
 • B) İnsan yaşamına uygun olması
 • C) Çöllerle kaplı olması
 • D) Toplumların demokrasiyle yönetilmeleri

11. Bir topluluğun iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye göç etmesinin nedeni hangisidir?

 • A) Dini
 • B) Coğrafi
 • C) Ticari
 • D) Siyasi

12. İlk Çağ’larda siyasi gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cumhuriyet
 • B) Teokrasi
 • C) Oligarşi
 • D) Monarşi

13. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Kral Ticaret Yolu’nu kullanarak Anadolu’da Karum adı verilen ticaret kolonilerini kurmuşlardır?

 • A) Sümerler
 • B) Lidyalılar
 • C) Fenikeliler
 • D) Asurlular

14. Aşağıdakilerden hangisi Roma İmpartorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan krallıklardan biri değildir?

 • A) Sasani Krallığı
 • B) Vandal Krallığı
 • C) Vizigot Krallığı
 • D) Frank Krallığı

15. Türklerde cinsiyet gözetmeksizin yeri geldiğinde herkesin asker olarak nitelendirilmesi aşağıdaki tanımlamalardan hangisi ile ifade edilir?

 • A) Zengin Millet
 • B) Ordu Millet
 • C) Çiftçi Millet
 • D) Korkusuz Millet

16. Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cengiz Han Kanunları
 • B) 12 Levha Kanunu
 • C) Hammurabi Kanunları
 • D) Urganika Kanunları

17. Avrupalılar, bozkır topluluklarından yeni koşum takımları, demir nallar, üzengi ve atlı hücum süvarilerini hangi olay sayesinde öğrenmişlerdir?

 • A) Coğrafi Keşifler
 • B) Haclı Seferleri
 • C) Kavimler Göçü
 • D) Reform Hareketleri

18. İslam Devleti’nin adli, askeri, mali yapılanması aşağıdaki hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?

 • A) Hz. ALi
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebubekir

19. Magna Carta Libertatum(Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede ilan edilmiştir?

 • A) İngiltere
 • B) İspanya
 • C) Rusya
 • D) Almanya

20. Orta Çağ Avrupası’nda şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan zengin tüccar sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şövalyeler
 • B) Serfler
 • C) Çiftçiler
 • D) Burjuvalar

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar