HİFZ-İ-SİHHA, Türkçe de Hıfzıssıhha diye yazılır. HİFZ-İ-SİHHA kelimesi arapçadan gelen bir kelimedir. Arapçada HİFZ kelimesinin manası koruma demektir. Koruma anlamı taşır. Arapçada SİHHA kelimesi ise sağlık demektir, sağlık ile ilgili genel anlamda kullanılan bir kelimedir. İki kelimenin birleşiminden ortaya çıkan mana, İnsanların sağlığını korumak için tedbirler alan, sağlık açısından çevreyi gözetleyen, denetleyen ve insan topluluklarının sağlığının tehlikeye düşmemesi için mücadele veren bir ekip çalışmasıdır.

Ülkemizde bu kelimeyi bir çoğumuz covid-19 virüs salgını ile birlikte duymaya başladı. Oysa ki bu kelime asırlar önce özümüzde olan bir kelimedir.

Ülkemizde her ilin ayrı, ayrı bir Hıfzıssıhha kadrosu vardır. Bu kadrolar o illerde yaşayan insanların sağlığını korumak için çevrede tedbirler alan, Kurallar koyan bir yapılanmadır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar