Devlet-i Aliyye Ocakları cennet mekan Sultan Abdulhamid Han’ın torunu şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun önderliğinde kurulmuş Osmanlı ruhunu ile hareket eden dava insanlarının buluştuğu ve belirlenen hedefler doğrultusunda ilerleyen bir teşkilattır.

Bu teşkilat tüm Osmanlı Torunlarınındır. Alem-i İslam’ın hizmetindedir.

Devlet-i Aliyye Ocakları niçin kuruldu?

Gerek Türkiye’de gerekse dünya’nın dört bir yanındaki Osmanlı sevdalılarının yoğun taleplerine kayıtsız kalınamamış, halkımızın teveccühü ve şanlı tarihimizin üzerimize yüklediği misyon artık Osmanlı’nın kandan ve candan torunlarının bir çatı altında İ’lây-ı Kelimetullah davası yolunda beraber hareket etmelerini zorunlu hale getirmiştir.

Devlet-i Aliyye Ocakları neyi amaçlar?

Bizler iki ana gaye üzerinde hareket ediyoruz

  1. Osmanlı’nın yıkılması ile bizden alınanları geri almak ki; Kudüs’ü yeniden İslam beldesi yapıp Mescid-i Aksayı yahudi tasallutundan kurtarmak ilk ve en önemli gayemizdir.
  2. Viyana kapılarına kadar dayanan ecdadımızın bizlere emanet ettiği davayı daha yukarılara taşıyıp, İslam sancağını dünya’nın dört bir yanında şerefle dalgalandırmak.

Devlet-i Aliyye Ocakları nasıl çalışır?

Şehzademiz Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun önderliğinde kurulan başkanlık divanı ve komisyonları, Türkiye’nin her ilinde, ilçesinde ve yurt dışında talep olan yerlerde temsilciler atar, temsilcilerin çalışmalarını ve teşkilat yapılarının hem koordinasyonunu, hem denetimini takip eder, hedeflerimize ulaşabilmek adına görevler verir, il temsilciliklerimiz tarafından kendilerine ulaştırılan görev takip çizelgelerini inceler ve şehzade efendiye arz ederler.

Devlet-i Aliyye Ocakları hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yol izler?

Eğitimden sanata, kültürel faaliyetlerden yardımlaşmaya, gençlik çalışmalarından sosyal ve güncel meseleleri de içinde barındıran toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda liyakatlı, sorumluğunu bilen proje ve çözüm üretebilen kişileri teşkilatına katar ve gerekli adımların atılmasının koordinasyonunu ve takibatını yapar.

Neden Devlet-i Aliyye?

Ecdadın 6 asır boyunca inandığı İ’lây-ı Kelimetullah davasının yeniden vücut bulmasını için,

Dünyada yeniden adalet, merhamet ve hakkaniyet ölçüleri içinde yaşanmasını sağlamak için,

Ecdadın bu yolda vermiş olduğu mücadelenin yöntemlerini ve ruhunu anlamak ve anlatmak için,

Anadolu’nun fethinin kuru kuruya bir cihangirlik davası olmadığını, Anadolu’yu vatan yapmak ve vatan tutmak gayesi ile verilen mücadelenin altında yatan Rızâ-i İlâhi’ye dikkat çekmek için,

Osmanlı Devleti’nin hükümran olduğu 6 asırlık süreçte neler yaptığını ya da yapmaktan kaçındığını ve bu sayede hedeflerine nasıl ulaştığını anlatmak için,

Tarihi süreçten ve kazanılmış tecrübelerden ders alınmasını sağlamak için,

Tekrardan hüküm sürdüğümüz topraklarda zekat verecek fakir dahi bulunamayacak derecede zenginliğe ülke olarak ulaşabilmek için,

Sadece söylem ile değil, lisân-ı hâl ile de ecdadımızın izinden gidebilecek heyecana ve ruha tekrardan sahip olabilmek için,

Kötülüklere, yanlışlara elimizle ve sözümüz ile mani olacak şuur ve güce kavuşmak için,

Doğu Türkistan’dan Filistin’e , Balkanlar’dan Afrika’ya zulüm gören kardeşlerimizin yanında olabilmek ve zalimlerden hesap sorabilmek için,

Malıyla canıyla Rızâ-i İlâhi uğrunda baş vermeyi göze alabilecek imâna ve teslimiyete ulaşmak için,

Osmanoğulları’nın öz torunları ile beraber yol yürümek ve aynı davaya başkoymak için.

Devlet-i Aliyye Ocakları kimler ile yol yürür?

“-Kim var?” diye seslenildiğinde, sağına soluna bakmadan “Ben varım!” cevabını verebilecek fikri olgunluğa erişmiş, İslam davasına hizmet etmeyi gaye edinmiş, zaafları ile değil imânının ve inancının gerektirdiği şekilde hareket eden ve bu yolda maddi ve manevi fedakarlık yapmaktan kaçınmayan bireyler ile yol yürür.

Devlet-i Aliyye Ocakları için biz ne yapabiliriz?

İl başkanlıkları atanmış illerde, teşkilatlar ile irtibata geçerek ehliyet ve liyakat sahibi olduğunuz alanları bildirip, il başkanlığınca verilen görevleri yerine getirebilir,

İl başkanlıkları kurulmamış iller için genel merkez teşkilat komisyonu ile irtibata geçip bulunduğunuz şehirde teşkilatların kurulması İçin gayret gösterebilir,

Fahri üye olarak genel bilgilendirme ve programlarlardan haberdar olabilir,

Belirlenen hedeflere ulaşabilmemize katlı sağlayabilmek adına maddi ve manevi destekte bulunabilir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar