SINAV TAKVİMİ
Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi
25.03.2021 (saat 09.30’dan) – 29.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. 29 mart 2021 pazartesi, online sınavın son günüdür !

ONLİNE SINAV İÇİN TIKLAYIN

SINAV UYGULAMASI

 1. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında
  online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
 2. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine
  katılabileceklerdir.
 3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte
  başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
 4. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav
  kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve
  tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim
  Sistemine giremeyeceklerdir.
 5. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi
  unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) “444 0 632” danışma hattı ile görüşerek şifrelerini
  öğrenebileceklerdir.
 6. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından
  onaylanacaktır.
 7. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye
  bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını
  ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai
  müeyyideler uygulanacaktır.
 8. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere
  20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.
  süre uygulanacaktır.
 9. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve
  atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
  10.Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde
  gösterilecektir.

11.Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve
İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu
yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.
12.Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
13.Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını
başlatamayacaklardır.
14.Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler
için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.
Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
15.Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet
bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son
tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

 1. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi”
  sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut
  derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak
  işlem yapılacaktır.
  17.Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar
  kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir
  pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan
  uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa
  açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın
  kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.
  18.Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.
  19.Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma,
  görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır.
  Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz
  sayılacaktır.
  20.Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav
  ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde öğrenciler
  hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.
  21.Yetersizliği olan (engelli) öğrencilere yönelik aşağıdaki esaslara uyulur;
   Sınav sırasında, öğrencilerin karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı
  sınava kısa süreli ara vermesi gereken durumlarda kolaylık sağlanacaktır. Öğrencilere ek süre
  verilmeyecektir.
   Görme engelli öğrencilerin, ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınavdan 7 (yedi) gün önce
  başvurarak “okuyucu/kodlayıcı” talebinde bulunması durumunda bu öğrencilere halk eğitim
  merkezlerinde sınav tarihleri arasında uygun günlerde sınava alınmaları sağlanacaktır.
  22.Öğrenciye bağlı olmayan internet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav
  sisteminden kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi
  hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir.
  23.Sınav sırasında internet ağının bölge/ülke genelini de etkileyecek şekilde saldırıya uğraması ya da
  onarımının ve etkilerin kısa sürede giderilemediği arıza durumlarının, tespit edilmesi (yurt dışı için
  yurt dışı eğitim müşavirliği/ataşeliğince) hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı
  yapılabilecektir.

24.Öğrenciler, kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya
veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların ayarlarından kendileri
sorumlu olacaklardır. Belirtilen durumlar nedeniyle sınav anında sorun yaşayan öğrenciler için telafi
sınavı yapılmayacak, bu öğrenciler sınava girmedi sayılacaklardır.
25.Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.
26.Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü öğrenciler online sınav uygulamasına
alınmayacaktır. HBÖGM tarafından tutuklu ve hükümlü öğrencilerin online sınav uygulamasına
giriş yapmasını engelleyecek tedbirler alınacaktır. Online sınav uygulamasına katıldığı tespit edilen
tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler için
sınav, HBÖGM tarafından öğrencilere ait hazırlanan bilgilerin ÖDSGM’ye bildirilmesi hâlinde yıl
içinde yüz yüze yapılacak sınav tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
27.Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.
28.Sınav uygulamasında yer alacak sorulara ilişkin ders adı, ders kodu bilgileri Ek-1 “Ders Detayları
Tablosu”nda belirtilmiştir.


DEĞERLENDİRME

 1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru
  sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları
  etkilemeyecektir.
 2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru
  cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı
  hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
 3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
 4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde
  soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle
  değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular
  değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle
  değerlendirme yapılacaktır.
  SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI
 6. Öğrencilerin sınavı;
  a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,
  b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması,
  öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın
  güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav
  sırasında ekran dışına çıkması,
  c. Sınav kurallarının ihlal edilmesi,
  ç. Öğrencinin, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması
  durumlarında
  geçersiz sayılacaktır.
  İTİRAZLAR
 7. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından
  itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan
  edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve
  4
  Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30
  (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
  Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla
  yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 8. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate
  alınacaktır.
 9. Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından, sınav uygulamasına ve
  sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları BİGM tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere
  bildirilecektir.
 10. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate
  alınmayacaktır.
 11. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına,
  sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini
  durdurmayacaktır

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar