Dr. İhsan Şenocak’ın kaleminden yeni eser!

“Yüce devlette sultan, ulemâya dini devlete göre değil, devleti dine göre
yönetmek için müracaat etti. Devlet bir makama memur tayin ederken
insanların ırkına ve rengine değil ehliyetine ve liyakatine baktı. Cihat,
Devlet-i Aliyye’ye toprak katmak için değil, zalimlerden mazlumların
hesabını sormak ya da erenlerin, dervişlerin davet yolunu açmak için
yapıldı. Hakimiyetin ulaştığı noktaları hem maddesi hem de mânasıyla
mamur kıldı Yüce Devlet.”

İrtibat: 0530 185 86 37

Bu kitap Muvaffakiyet tarafından tavsiye edilen kitaplar arasında yer almaktadır.

Satın Al

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar