‘Bağımsızlığımızın teminatı çiftçilerimiz faiz yükü altında eziliyor’ Binlerce çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifi tarafından borçlarına uygulanan yüksek faizden dolayı borçlarını ödeyemediği için hapis tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Erbakan, “Çiftçi üretmezse milletimiz aç kalır. Bağımsızlığımızın teminatı  öncelikle tarımsal üretimdir. Karnınızı doyuracak ekmeğiniz olmazsa, uçaklarınız, tanklarınız, topunuz tüfeğiniz, teknolojiniz sizi kurtaramaz.” dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde Anadolu’nun bir çok ilinden gelen borçları sebebiyle zor durumdaki çiftçilerle birlikte basın toplantısı düzenledi.  Binlerce çiftçimiz hapis tehlikesiyle karşı karşıya ‘Ülkemizde konuşmaya gelince ‘milletin efendisi’ denilen çiftçimizin dramını ortaya koymak ve yetkililere çağrıda bulunmak maksadıyla bu toplantımızı yapıyoruz.” diyen Erbakan, beka meselesi olarak gördüğü çiftçilerimizin sorunlarına ilişkin şunları söyledi:   “Bugün aramızda bulunan Uşaklı çiftçimiz İbrahim Kaya sadece bir örnektir, aynı durumda olan on binlerce çiftçimizden bir tanesidir. Kendisi ile birlikte eşi de ‘kefil olarak’ Tarım Kredi Kooperatifi’ne borçludur.  Borcu ödeyemedikleri için hem kendisine hem de eşine hapis cezası çıkmış olup, üç küçük çocuklarına kimin bakacağını kara kara düşünmektedirler. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifinde icralık çiftçilere ödeme için bir aylık ek süre verildi.  Kooperatif borcu nedeniyle icralık çiftçilerin, yapılandırma kapsamında borçlarının 1. taksidini yani yüzde 30’unu 31 Ekim’e kadar ödemeleri gerekiyordu. Yasalaşan teklifle bu süre bir ay uzatılmış oldu. Ancak buna rağmen çiftçilerimiz yapılandırma şartlarının ağır olması nedeniyle çok ciddi şekilde mağdur oluyorlar. TBMM’de kabul edilen yapılandırma kanununda, borcun aslı ve faizleri ile ilgili hiçbir indirim getirilmediği gibi, masraf ve vekalet ücretlerinin peşinen ödenmesi de şart olarak koşulmuştur. Borcun %30’una tekabül eden ilk taksiti ödeyemediler ve bu nedenle önümüzdeki günlerde kefilleriyle birlikte hapse girme tehlikesi ile karşı karşıyalar. Son 1 yılda 23 kere Ankara’ya gelen ve artık dayanacak gücü kalmayan çiftçilerimiz;  “Elimizdeki sermaye, borcumuzun ilk taksidini bile ödeyemiyor. Durumumuza inanmayanlar var, gelsinler görsünler halimizi. Biz traktörümüzü ve aracımızı satsak ilk takside para yetişmiyor.” Çiftçi borcuna değil yüzde 71’i bulan faize itiraz ediyor!  Çiftçilerin bu borçların altından kalkmasının mümkün olmadığının altını çizen Erbakan,  acilen çiftçilerimizi rahatlatacak yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulunarak, “Çiftçilerimiz borca itiraz etmiyor. Tarım Kredi Kooperatifi’nin acımasızca işlettiği yüzde 71’i bulan fahiş faize  ve katkı payı adı altında aldığı yüksek meblağlara itirazları var. Bu yüksek faizleri silin, çiftçi borcunu makul bir yapılandırmayla ödesin. 5 tane imtiyazlı holdingin milyarlarca lira tutarında vergilerini bir kalemde silenler, bu holdinglere tam 128 kez vergi muafiyeti çıkaranlar, elin Amerikalısı Cargill şirketine özel vergi muafiyetleri çıkaranlar… Kendi çiftçimizin üç kuruşluk borcunun faizlerini neden silmezler de mallarını icra ile gasp ederler, çiftçimizi alıp hapse atmaya kalkarlar?” şeklinde konuştu.  Tarımsal üretim bağımsızlığımızın teminatıdırHükümete, çiftçilerin borçlarının faizinin silinmesi ve 1 yıl ertelemeli 12 ay taksitle ödenmesi talebinde bulunan  Erbakan,  “Biz Yeniden Refah Partisi olarak; Milletin Efendisi olan Köylümüzün ve Çiftçimizin Dertleri ile Dertleniyoruz. Üreticimize sahip çıkmayı,  Milletimiz adına bir Borç biliyoruz. Üreticimizin batmasını, çiftçimizin, üreticimizin hapse atılmasını, çocuklarının ortada kalmasını asla kabul etmiyoruz. Faizlerin silinmesini, ana paranın 12 eşit takside  bölünmesini ve ilk ödemenin 1 yıl sonra yapılmasını talep ediyoruz. Çiftçi üretmezse milletimiz aç kalır. Bağımsızlığımızın teminatı  öncelikle tarımsal üretimdir. Karnınızı doyuracak ekmeğiniz olmazsa, uçaklarınız, tanklarınız, topunuz tüfeğiniz, teknolojiniz sizi kurtarmaz.” ifadelerini kullandı.Döviz artışı çiftçimizi de vurdu Çiftçilerin şartlarının zaten  ağır olduğunu ve son 1 senede  Gübre, mazot,  elektrik, tohum, tarım ilacı vb girdilere son yüzde yüzlerin üzerinde zamlandığını belirten Erbakan, şöyle devam etti:  “Bu artışta döviz kurlarının çok önemli rolü vardır. Buna mukabil tarımsal ürün fiyatlarında maliyetlere kıyasla çok daha az artış olmuştur.  Bu sebeple çiftçilerimiz sürekli borçlanmak zorunda kalmakta ve çok ağır bir borç baskısı altında ezilmektedir.  Aldığı kredileri geri ödeyemeyen çiftçiler zincirleme ipotekler ile tarlasını, traktörünü, evini, sabanını Tarım Krediye, bankalara icra yoluyla devretmek zorunda kalıyor.”  Çiftçimizin ana para dışındaki faiz borcu silinmelidir! Çiftçilerimizi cezalandırmanın, milletimizi cezalandırmak anlamına geldiğini ifade eden Erbakan, “Yetkililerin çiftçimizin bu feryadına ve bu taleplere acilen kulak vermesini ve gerekli adımları atmasını istiyoruz. Bu adımlar;  * Derhal çiftçilerimizin, tüm kurumlara olan borçlarınının, ana para dışındaki, hangi isim altında olursa olsun, Faiz, Temerrüt faizi, masraf vs tüm borçlarının silinmesi, *Ana para borçlarının da faizsiz olarak, beş yıla yayılmasını… *Çiftçinin traktörüne, hayvanlarına uygulanan ve üretim aracını elinden alan haciz işlemleri derhal durdurulmalı, şimdiye kadar haczedilen malları kendilerine iade edilmelidir. *Borcunu ödeyemeyen çiftçimizin tazyik hapsi cezaları düşürülmelidir.  *Yapılan icra takiplerinin masraf ve vekalet ücretlerinin hazineden karşılanması uygun olacaktır. *Tarımsal üretime devam için de, çiftçiye faizsiz uygun ödeme şartlı yeni işletme kredileri açılması gereklidir. *Tarımda kullanılan mazottan alınan vergi derhal sıfırlanmalıdır. *Tarımda kullanılan elektrik özel olarak ucuz fiyattan sağlanmalıdır *Çiftçimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza tüm üretim girdileri Devletteşviğiyle, en uygun şartlarda verilmelidir *Tarımda ithalat değil, yerli üretim desteklenmelidir.Bütün bu adımlar mevcut iktidar tarafından atılmasa da, Yeniden Refah iktidarında bu adımları atacağız ve çiftçimize reva görülen bu zulme son vereceğiz…  Bizim iktidarımızda çiftçimiz yeniden milletin efendisi olacaktır.” dedi. Çiftçi İbrahim Kaya: Binlerce çiftçimiz faiz tuzağına düşürüldü!Tarım Kredi Kooperatifi’nin uyguladığı yüksek faiz sebebiyle borcunu ödeyemediği için eşi ve kendisi hapis tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya, “Yüzde 71’i bulan yüksek faiz sebebiyle 118 bin çiftçimiz zor durumda. Binlerce çiftçimiz faiz tuzağına düşürüldü. Bütün malvarlıkları  hacze gitti. Bu sorunumuza acil çare bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar