Refah partisi genel başkanı Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan son 1 yılda 23 kere Ankara’ya gelen ve artık dayanacak gücü kalmayan çiftçilerimiz için acil olarak yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı.

▪️Ana para borçları faizsiz olarak, 5 yıla yayılmalıdır.

▪️Derhal çiftçilerimizin, tüm kurumlara olan borçlarınının, ana para dışındaki, hangi isim altında olursa olsun, faiz, temerrüt faizi, masraf vb. tüm borçları silinmelidir.

▪️Çiftçinin traktörüne, hayvanlarına uygulanan ve üretim aracını elinden alan haciz işlemleri derhal durdurulmalı, şimdiye kadar haczedilen malları kendilerine iade edilmelidir.

▪️Borcunu ödeyemeyen çiftçimizin tazyik hapsi cezaları düşürülmelidir.

▪️Yapılan icra takiplerinin masraf ve vekâlet ücretlerinin hazineden karşılanması uygun olacaktır.

▪️Tarımsal üretime devam için çiftçiye faizsiz, uygun ödeme şartlı yeni işletme kredileri açılması gereklidir.

▪️Tarımda kullanılan mazottan alınan vergi derhal sıfırlanmalıdır.

▪️Tarımda kullanılan elektrik özel olarak ucuz fiyattan sağlanmalıdır.

▪️Çiftçimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza tüm üretim girdileri devlet teşvikiyle, en uygun şartlarda verilmelidir.

▪️Tarımda ithalat değil, yerli üretim desteklenmelidir.

Dr. Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar