Son Başlıklar
  • Home
  • imanın şartları

Tag Archives

Kader Ve Kazaya İman Ne Demektir ?

by on 21 Haziran 2009 0
Îmânın altıncı şartı kadere inanmaktır.Kader ve kazâ meselesi bazan zor anlaşıldığından,kolay kavrayabilmek için, önce insandaki irâde-icüz’iyye’yi îzâh edelim.İRÂDE-İ CÜZ’İYYEİrâde-i cüz’iyye, Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği sı-nırlı bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyetipek büyüktür. Zîrâ insan, irâdesini hayra sarf ederseMevlâ hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır. Bu itibarlainsan, cenneti de, cehennemi de bu irâde ile... Devamı

Ahiret Gününe İman Ne Demektir ?

by on 20 Haziran 2009 0
Îmânın beşinci şartı âhiret gününe inanmaktır.Sûr’un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerindenkalkması, amel defterlerinin verilmesi ve mahşer mey-danında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mîzân,şefâat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi âhirethayâtına âit hususlara inanmaktır.Âhiret, bu dünyâdan sonraki sonsuz hayâttır. AllâhüTeâlâ, bu dünyayı ve bütün varlıkları geçici bir zamaniçin yaratmıştır. İsrâfîl Aleyhisselâmın birinci sûru üfür-mesiyle... Devamı