1- Allâhu Teâlâ’yı bir bilip zikretmek,
2- Helâl kazanılmış temiz elbise giymek,
3- Abdest almak,
4- Beş vakit namaz kılmak,
5- Cünüplükten gusletmek,
6- Rızık için Allâh’a tevekkül (itimad) etmek,
7- Helâlinden yeyip, içmek,
8- Allâh’ın taksîmine kanâat etmek,
9- Tevekkül etmek,
10- Kazâya (yani Allâh’ın hükmüne) râzı olmak,
11- Nîmete karşılık şükretmek,
12- Belaya sabretmek,
13- Günahlara tevbe etmek,
14- İbâdetleri ihlâs ile yapmak,
15- Şeytânı düşman bilmek,
16- Kur’ân’ı delil tanımak,
17- Ölüme hazırlıklı olmak,
18- İyiliği emredip kötülükten alıkoymak,
19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek,
20- Anaya-babaya iyilik ve itâat etmek,
21- Akrabayı ziyâret etmek,
22- Emânete hıyânet etmemek,
23- Dinin kabul etmeyeceği şakayı yapmamak,
24- Allâh ve Resûlüne itaat etmek,
25- Günahtan kaçınıp Allâh’a sığınmak,
26- Allâh için sevmek, Allâh için sevmemek
(buğzetmek),
27- Her şeye ibretle bakmak,
28- Tefekkür etmek (Cenâb-ı Hakk’ın kudretini, azame­
tini ve insanın yaradılışındaki gayeyi düşünmek),
29- İlim öğrenmeye çalışmak,
30- Kötü zandan sakınmak,
31- İstihzâ (alay) etmemek,
32- Harama bakmamak,
33- Daima doğru olmak,
34- Şımarıklık ve azgınlığı terketmek,
35- Sihir yapmamak,
36- Ölçü ve tartıda doğru olmak,
37- Allâh’ın azâbından korkmak,
38- Bir günlük yiyeceği-içeceği olmayana sadaka
vermek,
39- Allâh’ın rahmetinden ümit kesmemek,
40- Nefsinin kötü arzularına tâbi olmamak,
41- İçki içmemek, uyuşturucu kullanmamak,
42- Allâh’a ve mü’minlere sû-i zandan sakınmak,
43- Zekât vermek ve malî cihatta bulunmak,
44- Hayız ve nifas halinde eşiyle cinsi münasebette
bulunmamak,
45- Bütün günahlardan, kalbini temiz tutmak,
46- Yetim malı yememek,
47- Kibirlenmemek,
48- Livata ve zina yapmamak,
49- Beş vakit namaza eksiksiz devam etmek,
50- Zulüm ile halkın malını yememek,
51- Allâh’a şirk (ortak) koşmamak,
52- Riyâdan (gösterişten) sakınmak,
53- Yalan yere yemin etmemek,
54- Verdiği sadakayı başa kakmamak.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar