Yeniden Refah Partisi Genel başkan yardımcısı ve AR-GE Başkanı Prof. Dr. Doğan AYDAL bey, Milli kaynak paketinde özel not ile açıkladığı yazı bütün gerçekleri gözler önüne seriyor. Kur’an-ı kerime dayalı özel açıklama yapan Prof. Dr. Doğan AYDAL, Atomun gerçek sırrını delilli bir şekilde ortaya koymuştur. Okulda ezber bilgi ile yıllarca bizlere anlatılan bilgilin yanlış olduğuda burada ortaya çıkıyor.

Prof. Dr. Doğan AYDAL’IN ÖZEL NOTU: insanlara yıllar boyu ” maddenin parçalamayan en küçük parçasına “atom” denir ve atom proton, nötron ve elektron’dan oluşur” diye öğretildi. Bu söylem öncelikli olarak Kuran’ı Kerim Zariyat suresi 49. Ayeti ile çelişiyordu. Ayette “HERŞEYDEN ÇİFT ÇİFT YARATTIK Kİ, DÜŞÜNÜP ÖĞÜT ALASINIZ.” deniliyordu. Dolayısıyla atom üç parçadan oluşmuş olamazdı. 1928 yılında elektron karşıtı olarak pozitronun varlığı belirlendi (Şekil 14). https://www.lcuark.org/2014/09/pozitron-nedir-1936-nobel-fizik-odulu/


Maddenin parçalanamayan en küçük parçasına atom denir tabiri de, Kuranı Kerim’deki Yunus suresi 61. Ayeti ile çelişiyordu. Yunus Suresi 61. Ayette ” NE YERDE, NE GÖKTE ZERRE AĞIRLIĞINCA BİR ŞEY RABBİNDEN UZAK (VE GİZLİ) KALMAZ. BUNDAN DAHA KÜÇÜĞÜ VE DAHA BÜYÜĞÜ YOKTUR Kİ APAÇIK KİTAPTA (LEVH-İ MAHFUZ’DA) BULUNMASIN.” denilmektedir. Şekillerden de görüldüğü üzere 10*n mesafeleri gözlenmekte ve gözlemlerde 10-16(100 attometre) seviyesine kadar inilmektedir. Gelecekte daha da uzaklann gözleneceği ve daha alt boyutlara inileceği şüphesizdir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar